Investerare

Hexagon strävar efter att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information och att vara öppna och objektiva i den finansiella rapporteringen.

Hexagons bokslutskommuniké 2016

Läs mer om Hexagons 2016 bokslutskommuniké.

Hexagon Annual Report 2015

Webcast och telefonkonferens

Hexagon höll en webcast och telefonkonferens angående åtalsbeslut torsdag den 16 mars kl 10:00 CET.

Länk till pressmeddelande

Finansiella pressmeddelanden

Loading...

Aktiekursinformation

Loading...

Kommande händelser

Loading...