Investerare

Hexagon strävar efter att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information och att vara öppna och objektiva i den finansiella rapporteringen.

Hexagons bokslutskommuniké 2016

Hexagon offentliggör sin bokslutskommuniké 2016 måndagen den 6 februari 2017 kl 08.00.

Hexagon Annual Report 2015

Kapitalmarknadsdag 2016

Hexagons kapitalmarknadsdag ägde rum i London, Storbritannien, torsdagen den 1 december 2016.

Finansiella pressmeddelanden

Loading...

Aktiekursinformation

Loading...

Kommande händelser

Loading...