Aktieinformation

Hexagon-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Aktieöversikt

Hexagons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, tidigare NASDAQ OMX Stockholm, sedan 1988. Aktien handlas på Nasdaq Stockholms Large Cap lista

Symboler och koder
Nasdaq Stockholm HEXA B
ISIN code SE0000103699
Reuters Ticker HEXAb.ST
Bloomberg Ticker HEXAB SS

Aktiekapital

Hexagons aktiekapital uppgår till 79 980 283 EUR fördelat på 360 443 142 aktier av vilka 15 750 000 aktier är av serie A med 10 röster var och 344 693 142 aktier är av serie B med en röst var. Alla aktier ger lika rätt till bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,22 EUR.