Utdelning

Avgörande för utdelningens storlek är Hexagons resultatutveckling, soliditet och framtida utvecklingspotential. Koncernens utdelningspolicy innebär att 25-35 procent av årets resultat per aktie efter skatt ska användas för utdelning till aktieägarna under förutsättning att målet för bolagets soliditet uppfylls.

På årsstämman den 10 maj 2016 godkändes styrelsens förslag på en utdelning om 0,43 EUR per aktie, vilket motsvarar 31 procent av koncernens resultat per aktie efter skatt.